0 Стефан

          01 Вукосав

                   011 Петар / Петровићи / и Стана

                             0111 Михаило Петровић Чекеревац

                                      01111 Танасије Петровић....................са првом женом

                                                011111 Илија Петровић

                                                          0111111 Сава Петровић

                                                                   01111111 Танасије

                                                                   01111112 Милосав

                                                                   01111113 Предраг

                                                                   01111114 Ђорђе

                                                011112 Петар Петровић

                                                          0111121 Недељко Петровић

                                                                   01111211 Петар

                                                                   01111212 непознато - умро

                                                          0111122 Драгутин Петровић

                                                                   01111221 непознато - умро

                                                                   01111222 Милоје

                                                                   01111223 Миаило

                                                011113 Радоица Петровић - без порода

                                                011114 Ђорђе Петровић

                                                          0111141 Бранко свештеник - умро

                                                          0111142 Јован трговац

                                                          0111143 Драгољуб официр

                                                011115 Миљко Петровић

                                                          0111151 Стојан са Светомиром Милићем

                                                                   01111511 Живан у Бресници

                                                011116 Милош Петровић

                                                          0111161 Милан Петровић

                                                                   01111611 Радичко и Брана

                                                                             011116111 Драган

                                                                             011116112 Мирјана

                                                                   01111612 Боривоје

                                                                   01111613 Андрија

                                                                   01111614 Видосава

                                                                   01111615 непознато име

                                                                   01111616 непознато име

                                                          0111162 Стеван

                                                          0111163 Љубо Петровић

                                                                   01111631 Милић

                                                                   01111632 непознато

                                                                   01111633 непознато

                                                          0111164 Мирко

                                                          0111165 Станиша

                                                          0111166 Радојица Петровић

                                                                   01111661 Зоран

                                                                   01111662 Властимир

                                                          0111167 Татомир Петровић

                                                                   01111671 Божидар

                                                                   01111672 Милица

                                                                   01111673 Љубинка

                                                          0111168 Петар

                                                          0111169 Милотин

                                                          011116а Даринка

                                                          011116б Милица

                                      01112 Милан Петровић и супруга Анђа

                                                011121 Тадија Петровић

                                                          0111211 Милан

                                                                   01112111 Миодраг

                                                                   01112112 Анђелија

                                                                   01112113 Вемија

                                                          0111212 Спасоје

                                                          0111213 Тихомир

                                                          0111214 Рада

                                                          0111215 Даринка

                                                          0111216 Милијана

                                                011122 Урош Петровић

                                                          0111221 Сава и Милева

                                                                   01112211 Радомир

                                                                             011122111 Аца

                                                                             011122112 Марија

                                                                             011122113 Каја

                                                          0111222 Живота Петровић

                                                                   01112221 Милица

                                                                   01112222 Љуба

                                                                   01112223 Стана

                                                          0111223 Персида Петровић

                                                          0111224 Деспина Петровић

                                      01113 Велимир Петровић

                                                011131 Никола Петровић и Косана

                                                          0111311 Живота /у Америци са децом/

                                                          0111312 Хранислав

                                                                   01113121 Тома /у Бресници/

                                                                   01113122 има ћерку

                                                          0111313 Милунка /са Станиславом у Бгд/

                                                011132 Панта /имао две жене/

                   012 Захарије Стефановић Чекеревац

                             0121 Лазар Чекеревац

                                      01211 Драгић Чекеревац

                                                012111 Драгослав

                                                012112 Милорад

                                                          0121121 Станица

                                                          0121122 Бранка

                                                          0121123 Љубица

                                                012113 Живка

                                                012114 Даница

                                                012115 Винка

                                      01212 Милић Чекеревац

                                                012121 Радосав

                                                012122 Раица

                                                012123 Перка

                                                012124 Гордана

                                                012125 Љиља

                                      01213 Радич

                                                012131 Никола

                                                012132 Живорад

                                                012133 Секула

                                                012134 Раица

                                                012135 Милун

                                                          0121351 Драгољуб

                                                          0121352 Зоран

                                      01214 Богић

                                      01215 Милентије

                                                12151 Софроније

                             0122 Мијаило Чекеревац и Роса

                                      01221 Вујица

                                      01222 Љубица

                                      01223 Милица

                                      01224 Вемија

                             0123 Дмитар Чекеревац

                                      01231 Сретен

                                                012311 Василије

                                                012312 Манда / Маринковић /

                   013 Павле Чекеревац

                             0131 Владимир Чекеревац

                                      01311 Драгутин

                                                013111 Гвозден

                                                          0131111 Властимир

                                                          0131112 Миливоје

                                                          0131113 Душанка

                                                          0131114 Драгутин

                                      01312 Драгомир

                                                03121 Драгојле

                                                          031211 Томислав

                                                          031212 непознато

                                                03122 Јанко

                                                03123 Станко

                                                03124 Круна

                                      01313 Стеван Чекеревац

                                                013131 Милија

                                                          0131311 Жарко

                                                                   01313111 Мирјана

                                                          0131312 Илинка

                                                          0131313 Мила

                                                          0131314 Добривоје

                                                                   01313141 Славица

                                                                   01313142 Нада

                                                013132 Павле

                                                013133 Трифун

                                                013134 Емилија

                                                013135 Марија

                                      01314 Обрад

                                                013141 Радојица

                                                013142 Бошко

                                                          0131421 Владимир

                                                          0131422 Симеон

                                                                   01314221 Душан

                                                013143 Радосав

                             0132 Бошко Чекеревац

                             0133 Милија Чекеревац

                   014 Милисав Чекеревац / Беко 1816-1896 /

                             0141 Милоје

                                      01411 Милан Чекеревац / Миланчић /

                                                014111 Милоје

                                                          0141111 Милан

                                                                   01411111 Споменка

                                                                   01411112 Јасмина /1966

                                                                   01411113 Сандра /1969

                                                                   01411114 Ирена /1969

                                                                   01411115 Милоје /1984

                                                014112 Споменка-Цана Милорад-Миша

                                                                   Драгослав -- Мирјана

                                      01412 Милисав Чекеревац / две супруге Јелисавета

                                                                                                    Ђурђија

                                                014121 Викторија

                                                014122 Милица

                                                          0141221 Јелена - Бранка - Негосава

                                                014123 Радивоје / 1904 - 1944 /

                                                          0141231 Милан

                                                                   01412311 Радивоје - Рака

                                                                   01412312 Даница - Дана

                                                          0141232 Милутин

                                                                   01412321 Милисав - Јована

                                                          0141233 Негосава

                                                          0141234 Божидар - Божа

                                                                   01412341 Јованка

                                                                   01412342 Бранислав - Бане

                                                014124 Милорад / Бели /

                                                          0141241 Томислав

                                                                   01412411 Милољуб

                                                014125 Драгутин / Драги / и Катарина

                                                          0141251 Драгослава

                                                                   - Срћан / Миша /

                                                                   - Сања

                                                          0141252 Олга удата Крстић

                                                                   - Весна

                                                                   - Саша

                                                014126 Бранислав / Бранко / и Катарина

                                                          0141261 Гордана

                                                                   - Јелена

                                                                   - Небојша

                                                          0141262 Радмила

                                                                   - Слободан

                                                                   - Мирослава

                                                                   - Гроздана

                                      01413 Радован Чекеревац

                                                014131 Никола

                                                014132 Миодраг

                                                          0141321 Олга

                                                          0141322 Радоња

                                                                   01413221 Радован

                                                                   01413222 Миладин

                                                          0141323 Димитрије

                                                                   01413231 Љубиша

                                      01414 Живко Чекеревац

                                                и Стојанка

                                                014141 Радомирка

                                                014142 Добрија

                                                и Славка

                                                014143 Спасоје и Милица

                                                          0141431 Нада

                                                                   - Љубица

                                                                   - Александар

                                                                   - Миља

                                                          0141432 Станица

                                                                   - Срећко Павловић

                                                                             - Љиљана

                                                                             - Славица

                                                          0141433 Драгиња

                                                                   - Мирослав Милетић

                                                          0141434 Драгослав

                                                                   01414341 Живко и Јелисавета

                                                          0141435 Никола / Ниxо /

                             0142 Панта

                                      01421 Светозар

                                                014211 Михајло / Михаило /

                                                          0142111 Светозар - Тоза

                                                                   01421111 Јелена

                                                                   01421112 Стеван

                                                                   01421113 Душан

                                                                   01421114 Марија

                                                          0142112 Даница

                                                          0142113 Милица

                                                          0142114 Ђорђе - Ђока

                                                                   01421141 Наташа

                                                                   01421142 Саша

                                                014212 Живомир

                                                          0142121 Милан

                                                                   01421211 Слободан

                                                                             014212111 Марко

                                                          0142122 Драгослав

                                                                   01421221 Љубиша

                                                                   01421222 Живомир

                                                014213 Срећко Чекеревац

                                                          0142131 Радојко

                                                          0142132 Драгољуб

                                                                   01421321 Радојко

                                                          0142133 Павле

                                                          0142134 Цаја

                                                          0142135 Добрила

                                                          0142136 Панта

                                                                   01421361 Мирјана

                                      01422 Милутин / 1872-1917 /

                                                014221 Радомир

                                                          0142211 Завиша

                                                          0142212 Драгиша

                                                                   01422121 Нада

                                                                   01422122 Јелена

                                                                   01422123 умрло

                                                          0142213 Петар

                                      01423 Милош

                                                014231 Раденко

                                                014232 Миленко

                                                014233 Јелена

                                                014234 Загорка -- Косана -- Вера

                                                014235 непознато

                             0143 Илија Чекеревац / Ага /

                                      01431 Здравко

                                                014311 Миљко

                                                          0143111 Радојко

                                                                   01431111 Предраг

                                                                             014311111 Катарина

                                                          0143112 Деса

                                                014312 Живадин

                                                          0143121 Миладин

                                                                   01431211 Радован

                                                                   01431212 Драган

                                                          0143122 Мара - Ђоко

                                                014313 Милосав

                                                          0143131 Милан

                                                                   01431311 Радован

                                                                   01431312 Вера

                                                          0143132 Илија

                                                                   01431321 Зоран

                                                014314 Живана - Ђокић Влајо

                                      01432 Војислав

                                      01433 Богољуб / погинуо на солунском фронту /

                             0144 Крсман Чекеревац

                                      01441 Софија

          02 Лука Чекеревац

                   021 Тома

                             0211 Новак

                                      02111 Милић

                                                021111 Настас

                                                021112 Страхиња

                                                          0211121 Драгољуб

                                                                   02111211 Даница

                                                                   02111212 Брана

                                                          0211122 Мирко / отишао у Крагујевац/

                                                          0211123 Милић / отишао у Краљево /

                                                                   02111231 Драгица

                                                                   02111231 Драган

                                                          0211124 Милош

                                                                   02111241 Будимир

                                      02112 Лука

                                                021121 Гојко

                                                          0211211 Борисав

                                                          0211212 Бранка

                                                          0211213 Олга

                                                          0211214 Милорад

                                                021122 Ђорђе

                                                          0211221 Нада

                                                          0211222 Вера

                                                021123 Душан

                                                          0211231 Светлана

                                                          0211232 Биљана

                                                021124 Верољуб

                                                          0211241 Радосава

                                                          0211242 Радиша

                                                                   02112421 Недељко

                                                021125 Стевана - Илија,Илинка,Добросава,

                                                                             Милијанка,Вида

                                                021126 Љубинка - Радомир,Милена,Цаја

                                                021127 Русинка - Мирољуб,Славиша,Милена

                                                021128 Милоранка - Михаило,Владимир,Видојка

                                      02113 Милисав

                                      02114 Видосава

                             0212 Јован

                                      02121 Недељко / имао 6 синова и 1 ћерку /

                                      02122 Славко

                                      02123 Никола

                                                021231 Владисав / опанчар /

                                                021232 Констатин / Банатски Карловац /

                                                          0212321 Славиша

                                                                   02123211 Драган

                                                                             021232111 нема име

                                                021233 Милорад

                                                021234 Тома

                                                          0212341 Милутин

                                                                   02123411 Тома

                                                021235 Бошко

                                                021236 Василије

                                                          0212361 Обрад

                                                                   02123611 Срђан

                                                                   02123612 Биљана

                                                          0212362 Даница

                                                021237 Ивко

                                                021238 Цветко

                                                021239 Борка

                                                021239а Костадинка

                                      02124 Ненад

                                                021241 Миаило

                                                          0212411 Милинко

                                                          0212412 Миланка

                                                          0212413 Стојанка

                                                          0212414 Љубиша

                                                          0212415 Милош

                                                          0212416 Бранка

                                                021242 Добривоје

                                                          0212421 Остоја

                                                          0212422 Ранислав

                                                          0212423 Радосав

                                                                   02124231 Милан

                                                          0212424 Драга

                                                021243 Драгиша

                                                          0212431 Мишко

                                                021244 Јован

                                                          0212441 Славица

                                                          0212442 Мирјана

                                                021245 Радован

                                                          0212451 Милорада

                                                                   Миланка

                                                021246 Милица

                                                021247 Разуменка

                                                021248 Лексија

                             0213 Тодор

                                      02131 Прока /крајем прошлог века досељен у Бгд/

                                                021311 Лепосава-Лела/игуманија манаст. Месић/

                                                021312 Зага

                                                021313 Рајко

                                                          0213131 Александар-Аца

                                                                   02131311 Тијана

                                                021314 Босиљка - Благоје/Баца/

                                                                                      - Слободан/Буца/

                                                                             - Љиљана/Цаца/

                                                021315 Бранко

                                                          0213151 Рајко

                                                                   02131511 Бранко/Бане/

                                      02132 Велимир / Веља Курсула /

                                      02133 Марко

                                                021331 Милојко

                                                          - Драга

                                                          - Георгина

                                                          - Рада

                                                          - Александра

                                                                   - Драгица

                                                                   - Мирољуб

                                                          - Љубомир

                                                                   - Велимир

                                                                   - Родољуб

                                      02134 Воја /пуковник дворске жандармерије/ - Милка

                                                021341 Оливера

                                                021342 Десанка

                                                021343 Миланка

                                                021344 Зоран

                                                021345 Бранка

                                                021346 Бошко /био у четницима/

                                                021347 Слободан /погинуо у четницима/

                                                021348 Славица

                                                021349 Александар

                                      02135 Танасије

                                      02136 Смиљана

                                                - Сретен Љубичић - Растко - Гвозден

                                      02137 Станојка

                                                - Јован Караклајић - Влајко - Зоран

                   022 Миаило / Мијаило /

                             0221 Милован / одсељен са оцем у Бресницу 1893. /

                                      02211 Вукоман

                                                022111 Радован умро у Бгд 1976.

                                                          0221111 Бранислава

                                                          0221112 Десанка

                                                          0221113 Милица

                                      02212 Вучић

                                                022121 / нема имена /

                                                022122 Родољуб

                                                          0221221 Олгица - Дејан

                                                                                 - Славица

                                      02213 Јовица остао са дедом на имању у Саренику

                                                022131 Аранђел

                                                          0221311 нема имена

                                                022132 Срећко

                                                022133 Ивка

                                                022134 Милева

                                                          0221341 Днитар

                                                                   02213411 Мијало

                                                                             0221234111 Роса

                                                                   02213412 Малина

                                                                   02213413 Стојимирка

                                                                   02213414 Мила

                             0222 Љубисав / опанчар одсељен у Борач /

                             0223 Илија и Љубица / опанчар одсељен у Бресницу /

                                      02231 Милан и Олга

                                                022311 Илија и Десанка

                                                          0223111 Милан и Ана

                                                                   02231111 Стефан

                                                022312 Јулија и Аранђел Ануцојић

                                                          - Драган и Мирјана

                                                                   - Маја

                                                                   - Горан

                                                          - Гордана и Драгиша Костић

                                                                   - Тамара и Зоран Марковић

                                                                             - Катарина

                                                                             - Урош

                                                                   - Јелена

                                                022313 Петар и Вера

                                                          0223131 Зоран и Тамара

                                                                   02231311 Петар

                                                                   02231312 Дамјан

                                      02232 Милка /Миља/ и Видосав Глишовић

                                                - Милан /Мићо/

                                                          - Душанка и Миломир Миловановић

                                                                   - Милан

                                                                   - Мирослав

                                                                             - Душанка

                                                - Драгослав /умро млад/

                                                - Милева /Милевица/

                                      02233 Светозар /Цвеле/ умро као ученик о.ш.

                                      02234 Косара /Коса/ умрла као девојка

                             0224 Радивоје / одсељен у Г.Милановац - Чекеревчић /

                             0225 непознато име / мушко /

                                      02251 Јовица / остао са дедом на имању /

                   023 Петар

                             0231 Милан

                                      02311 Милоје

                                                023111 Јездимир

                                                023112 Јованка

                                                023113 Јела

                                                023114 Надежда/удата за 21244/

                                                023115 Милојка

                                      02312 Милун/погинуо 1914./

                                      02313 Станимир /умро 1917. у Алжиру/

                                      02314 Вукоманка

                                      02315 Лепосава - Живорад

                             0232 Миливоје

                             0233 Милисав

                                      02331 Анђа - Госпава

                                                          - Рајко        - Алексије

                                                                             - Владимир

                                                                             - Миленко

                                      02332 Спасоје /погинуо на Вучеву/

                                                023321 Маријан

                                                          0233211 Јовиша

                                                                   02332111 Мирослава

                                                                             023321111 Драган

                                                                             023321112 Драгица

                                                023322 Драган /погинуо у партизанима/

                                                023323 Милисав/погинуо као партизан/

                                                023324 .......

                                                          0233241 Бранимир/наивни уметник/

                                                          0233242 Спасоје

                                                          0233243 Мирослава

                                                          0233244 Бранкица

                                                023325 Петар

                                                          0233251 Магда

                                                          0233252 Душанка

                                                          0233253 Русинка

                                                          0233254 Милица

                                                          0233255 Саво

                                                                   02332551 Мила /удата Ракић/

                             0234 Ангелина / Ана /

                             0235 Милосава и Вукашин Стамболић

                                                - Милун - Миодраг - Иван/1978. предс.вл.Србије/

                             0236 Радован

                                      02361 Илинка

                                      02362 Госпава

                                      02363 Ангелина  - Стојана

                                                                   - Драгица

                                                                   - Јована

                                      02364 Ивана /удата Рајковић/

                                                          - Ђорђе

                                                          - Петар

                                                          - Радован

                                                          - Даринка

                                      02365 Јулка /Обрадовић/

                                                          - Ђурђе

                                                          - Кузман

                                                                   - Радивоје

                                                                    - Панто

                                      02366 Рајко /погинуо 1918. код Куманова/

                                                023661 Десимирка /Јовановић/

                                                          - Станиша

                                                          - Олга

                                                          - Анђелија /Анђа/

                                                          - Милан

                                      02367 Обрен /првоборац партизан/

                                                023671 Милан /жена Милица/

                                                          0236711 Ружица

                                                          0236712 Саша /усвојен син друге жене/

                                                023672 Милијанка /Милић/

                                                          - Верица

                                                                   - Душица

                                                                   - Никола

          03 Петар

                   031 Живан

                             0311 Милић /1831-1886/

                             0312 Паун /назван Тоља/

                                      03121 Гаврило

                                                031211 Адам

                                                          0312111 Радош

                                                                   03121111 Слободан

                                                                   03121112 Ђорђе

                                                                             031211121 Драган

                                                                             031211122 Мира

                                                                   03121113 непознато

                                                                   03121114 непознато

                                                                   03121115 непознато

                                                031212 Млађен

                                                          0312121 Милија - Јованка

                                                          0312122 Миленко и прва жена

                                                                   03121221 Момир - Зоран

                                                                   03121222 Гаврило - Драган

                                                                             и друга жена

                                                                   03121223 Милун и Милка

                                                                             031212231 Весна

                                                                             031212232 Јасна

                                                031213 Алексине

                                                          0312131 Божидар

                                                          0312132 Живојин

                                                                   03121321 Мирко /Бели/

                                                                   03121322 Милентије

                                                                   03121323 Томислав

                                                                   03121324 Љубинка

                                                031214 Радмила

                             0313 Радован

                                      03131 Живан

                                                031311 Вучић

                                                031312 Вучко

                                                          0313121 Рајко

                                                          0313122 Радован

                                                          0313123 Василије

                                                031313 Саво

                                                          0313131 Милан

                   032 Радивоје

                             0321 Раде

                                      03211 Никита

                                                032111 Светозар

                                                032112 Војин

                                                          0321121 Боривоје /у САД/

                                                032113 Радивоје /живео 94 године/

                                                          0321131 Олга

                                                          0321132 Стоја

                                                          0321133 Даница

                   033 Милија

                             0331 Петар

                                      03311 Милија

                                                033111 Крста

                                                033112 Миломир

                                                          0331121 Петар

                                                                   03311211 Зоран

                                                          0331122 Славко

                                                          0331123 Ђурђе

                                                          0331124 Љубинко

                                                                   03311241 Миломир

                                                                   03311242 Дана

                                                                   03311243 Брана

                                                                   03311244 Снежана

                                                033113 Миливоје

                                                          0331131 Сретен

                                                                   03311311 Јово

                                                                   03311312 Млађо

                                                                   03311313 Војимир